Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Bij Pro Facto vinden we diversiteit en inclusie heel belangrijk. Diversiteit gaat over verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op het gebied van gender, sociale en culturele achtergrond, kleur, leeftijd, gezondheid, religie/levensvisie en seksuele oriëntatie. Inclusie betekent dat iedereen er op een gelijkwaardige manier bij hoort, geaccepteerd wordt en mee kan doen, mét alle verschillen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers een mix zijn van verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden. Dat is al zo, maar we blijven bezig met hoe het nóg beter kan. Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat iedereen zich welkom en veilig voelt.

Pro Facto heeft het Charter Diversiteit ondertekend van de Sociaal-Economische Raad (SER Diversiteit in Bedrijf), net als meer dan 400 Nederlandse en 12.000 Europese bedrijven en organisaties. Met de verklaring in het Charter laten we zien dat we diversiteit en inclusie belangrijk vinden en actief bevorderen.

Spreekt ons bedrijf en ons werk je aan? En zie jij jezelf daaraan bijdragen? Klik hier.

Tinka Floor

uw contactpersoon
Tinka Floor

Tinka is voor dit onderwerp onze contactpersoon.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Neem contact op met Tinka

Zoeken