bibob

bibob

 • Doe mee met de Monitor Openbare orde en Veiligheid!

  Hoe vaak wordt de Wet Damocles toegepast door gemeenten, hoeveel gebiedsverboden op grond van de APV zijn er opgelegd en hoe vaak voeren gemeenten een Bibob-toets uit? Deze en andere vragen komen aan de orde in de eerste Landelijke Monitor Openbare Orde en Veiligheid. Alle gemeenten hebben een

  ...
 • WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

  Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

  ...
 • Twee nieuwe opdrachten van het WODC

  Samen met de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde heeft Pro Facto twee nieuwe opdrachten verworven van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Ze handelen over de Wet Bibob en het Nederlands Register van Gerechtelijke Deskundigen

  ...

Zoeken