beleidsregels

beleidsregels

  • Beleidsregels in het bestuursrecht

    De Algemene wet bestuursrecht wijdt een speciale titel aan beleidsregels. Hoewel deze titel uit maar vier artikelen bestaat, doen zich in de praktijk de nodige onduidelijkheden voor over beleidsregels. Wanneer is hiervan sprake? Wat is het voordeel van het vaststellen van een beleidsregel?

    ...

Zoeken