Woo-scan

Woo-scan

Pro Facto kan voor u in kaart brengen hoe uw organisatie uitvoering geeft aan de Woo en waar kansen en knelpunten zitten. Op basis van deze scan kunnen onze experts concrete aanbevelingen doen, samen met u beleidsregels en werkinstructies opstellen en bijvoorbeeld uw medewerkers trainen. U bepaalt de mate van verdieping en dus welke onderwerpen in het onderzoek worden betrokken.

In 2021 heeft Pro Facto in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (de NVRR) het NVRR DoeMee-onderzoek uitgevoerd naar hoe in totaal drieënnegentig provincies, gemeenten en waterschappen de Wet openbaarheid van bestuur (de voorloper van de Woo) uitvoerden. Voor dit onderzoek zijn beleidsdocumenten, interne werkdocumenten, de website en Wob-dossiers van alle deelnemende overheden geanalyseerd. Daarbij is onder andere gekeken naar de aanwezigheid en toepassing van werkinstructies, de wijzen waarop een verzoek ingediend kan worden, de omgang met derde-belanghebbende en weigeringsgronden en het voldoen aan beslistermijnen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een  rapport. Voor meerdere overheden heeft Pro Facto een (verdiepend) onderzoek over de Wob en Woo uitgevoerd waarin concrete aanbevelingen zijn gedaan.

Wilt u weten hoe uw organisatie uitvoering geeft aan de Woo en waar eventuele kansen en knelpunten zitten, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken