Juridisch advies

Juridisch advies

Wij kunnen u adviseren over verschillende fases van de Woo-procedure. Onze specialisten kunnen u allereerst adviseren over het maken van afspraken met de verzoeker over de behandeling van het Woo-verzoek. De Woo biedt namelijk de mogelijkheid om met de verzoeker in overleg te gaan. Er kunnen tijdens een dergelijk overleg afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het werken met deelbesluiten en de wijze van verstrekking. Ook kan tijdens een gesprek een Woo-verzoek worden verduidelijkt of afgebakend. Verder kunnen onze specialisten u adviseren over de betrokkenheid van derden en het opvragen van zienswijzen bij derde-belanghebbenden.

Wij adviseren en helpen u dus graag in het kader van:

  • De beoordeling van een Woo-verzoek
  • Actieve openbaarmaking
  • Wisselwerking Woo en andere wetten
Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken