sociaal domein en zorg

sociaal domein en zorg

Titel Publicatiedatum
Onderzoek privacy en tegengaan discriminatie bij samenwerking overheidsorganisaties voor handhaving sociale zekerheid 26 januari 2024
WODC: Evaluatie Pilot kosteloze rechtsbijstand kinderbescherming 07 februari 2023
Wetsevaluatie medisch onderzoek met mensen en evaluatie van Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 25 oktober 2022
Opdracht geven volgens de Wet BIG: onduidelijkheden en beperkingen? 13 juni 2022
Maatwerk en menselijke maat in het sociaal domein 13 juni 2022
De menselijke maat in de bijstand 28 februari 2022
Wettelijke verplichting landelijke verwijsindex wordt geschrapt 23 december 2021
De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt 05 november 2021
Onderzoekscommissie Menselijke Maat Enschede 20 oktober 2021
Gemeente Heerenveen: doelmatigheid en rechtmatigheid terugvorderingen en boetes 08 juni 2021
Onderzoek naar leeftijdsgrenzen binnen de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 02 juni 2021
ZonMw: Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen 01 januari 2021
Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Gegevensregistratie bij de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is nog niet op orde 08 juni 2020
Geslaagd congres evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting! 30 oktober 2019
Gemeente Borger-Odoorn: evaluatie sociaal domein 01 oktober 2019
FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland 21 maart 2019
Tussen wal en schip. Op zoek naar passende zorg voor ggz-patiënten. 21 februari 2019
ZonMw: evaluatie Wet afbreking zwangerschap 17 december 2018
ZonMw: evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren 17 december 2018
De wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' kan beter; zorgen over proefpersooninformatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid 04 juni 2018
ZonMw: evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 08 januari 2018
Zorginstituut Nederland: Wet langdurige zorg. Tussen wal en schip 12 oktober 2017
Zorginstituut Nederland: procesevaluatie doorzettingsmacht 08 mei 2017
ZonMw: evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 24 maart 2017
ZonMw: evaluatie van de Wet inzake de bloedvoorziening 06 december 2016
Rekenkamercommissie Veendam: beleid en uitvoering van de Wmo 2015 14 november 2016
Zon Mw: thematische wetsevaluaties geëvalueerd 14 november 2016
Rekenkamercommissie Tynaarlo: privacy in het sociaal domein 01 april 2016
MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland 06 januari 2015
Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid 05 december 2014

Zoeken