overige onderzoeken

overige onderzoeken

Titel Publicatiedatum
Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) - beoordeling van de advisering 09 september 2022
Provincie Drenthe: sturing in het kader van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 11 juni 2020
WODC: werkwijze en verdienmodel 'No cure, no pay'-bedrijven 22 oktober 2019
WODC: tarieven en kosten gerechtsdeurwaarders 18 december 2017
Gemeente Dordrecht: feitenonderzoek Derde Merwedehaven 25 maart 2013
Kamer van Koophandel: de juridische belemmeringen voor een biobased economie 27 juli 2011
Vereniging Juridische Kwaliteitszorg: benchmark juridische kwaliteitszorg 01 september 2010
WODC: sanctionering van privacyschendingen; een vergelijkend onderzoek in België, Duitsland en Oostenrijk 01 februari 2008
Provincie Groningen: experimenteerruimte biomassa 01 februari 2008
WODC: omvang niet-hiërarchisch tuchtrecht 01 februari 2007
Binnenlands Bestuur: Gemeenten langs de juridische meetlat; een onderzoek naar de juridische kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening 01 februari 2006
Kamer van Koophandel: ruimte voor werk, werk voor ruimte; onderzoek over regellichte zone in de Veenkolonieën 07 oktober 2005
Agentschap Telecom: De banden aangehaald; een onderzoek naar de methodiek voor prestatiemeting voor de afdeling FIS 01 februari 2004
Ministerie van VROM: de grafische industrie en het milieu - Vraagpatronen en tevredenheid van ondernemers in de grafische sector 31 januari 2003
Gemeente Groningen: inzameling van afvalstromen - onderzoek naar gedrag, bekendheid, tevredenheid en behoeften van Groningse burgers 31 januari 2003
Gemeente Groningen: vraagpatronen openbare ruimte 31 januari 2002

Zoeken