organisatie-onderzoek

organisatie-onderzoek

Titel Publicatiedatum
Provincie Noord-Holland/RIEC: weerbaarheidsonderzoeken 01 januari 2021
WODC: evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 26 november 2020
Provincie Noord-Holland: weerbaarheid tegen ondermijning van de ambtelijke organisatie en van verbonden partijen 30 juli 2020
FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland 21 maart 2019
Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie 20 juni 2018
WODC: de juridische positie van de politie 22 maart 2016
Rekenkamer Leeuwarden: bestuurlijke samenvoeging Boarnsterhim met Leeuwarden - lessen voor de toekomst 01 september 2015
Evaluatie Dialoogtafel 13 mei 2015
Rekenkamercommissie Loon op zand: governance bij samenwerking 11 februari 2015
MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland 06 januari 2015
Politie en wetenschap: de organisatie van de opsporing van cybercrime 29 juni 2012
WODC: de effectiviteit van de subsidie aan De Letselschade Raad 30 januari 2012
Novatec: rapport over faillissement Barsema 11 oktober 2011
Gemeente Deventer: formatie voor de Wabo 11 augustus 2011
Ministerie van LNV: de bestuurlijke structuur van Nationale Parken 31 januari 2011
Rekenkamercommissie Noordoostpolder: juridische kwaliteitszorg 03 november 2010
Rekenkamercommissie Spijkenisse: maatregelen, kosten en capaciteit voor bezwaarschriften 03 oktober 2007
Gemeente Groningen. optimalisatie loketten naar de logica van de burger 31 januari 2005
Doktersdienst Groningen: tevredenheidsonderzoek 31 januari 2004
Gemeente Haren: burgertevredenheidsonderzoek 31 januari 2004
Provincie Limburg: Bezwaar belicht; evaluatie van de Awb-commissie van de provincie Limburg 01 februari 2003
Gemeente Groningen: telefonische bereikbaarheid Loket Bouwen en Wonen 31 januari 2003
Gemeente Groningen: samenhang tussen loketten 31 januari 2002
Wad sterk! Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de Waddeneilanden 31 januari 2001

Zoeken