Gemeente Haren: burgertevredenheidsonderzoek

De gemeente Haren wil volgens haar in 2002 geformuleerde missie een zelfbewuste gemeente zijn, waarin aandacht en ruimte is voor:
- behoud en versterking van de groene waarden;
- een plezierig leefklimaat en een dynamisch kloppend hart in de vorm van een nieuwe dorpskom;
- een eigen beleid binnen de kaders van de regionale samenwerking;
- welzijn en ontwikkeling van de inwoners en de mogelijkheid voor verenigingen, instellingen en bevolking om hieraan zelf vorm te geven;
- een open instelling van initiatieven vanuit de samenleving;
- een klantvriendelijk, bedrijfsmatig en doelgericht werkende organisatie;
- behoud van financiële ruimte, ook in de toekomst. De gemeente Haren wil ook een excellente gemeente zijn. Een hierover in 1999 in opdracht van de gemeente Haren geschreven scriptie van een studente van de Rijksuniversiteit Groningen is een illustratie van het daarop gerichte streven. Een excellente gemeente is een gemeente die een goede relatie heeft met haar burgers, bedrijfsmatig werkt en een goede ondernemer is. Een excellente gemeente is ook een lerende gemeente. Een lerende gemeente wil ook weten hoe de burgers over haar functioneren denken. In dat kader heeft de gemeente aan Pro Facto de opdracht gegeven een representatieve telefonische enquête uit te voeren onder de Harener bevolking. In het onderzoek zijn de meningen en oordelen van burgers over de bovenstaande thema's, voor zover voor hen direct relevant en inzichtelijk, onderzocht.

Zoeken